امــروز: شنبــه 1 آبان 00
کاربــران آنلاین: 1105
صفـحات عمـومی | اطلاعیه ویژه دانش آموختگان کلیه رشته های پیراپزشکی

اطلاعیه ویژه دانش آموختگان کلیه رشته های پیراپزشکی

با توجه به قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و پیراپزشکی  الزام كسب امتياز آموزش مداوم توسط كليه افرادي كه به نوعي در سلامت جامعه دخالت دارند و با عنايت به لزوم به روز‌رساني اطلاعات حرفه‌اي همكاران محترم، كليه دانش‌آموختگان رشته های پزشکی و پیراپزشکی ملزم به شركت در برنامه‌هاي آموزش مداوم و كسب 25  امتياز ساليانه مي‌باشند.

از مشمولين محترم ( دانش آموختگان رشته های پزشکی و پیراپزشکی) درخواست مي‌شود نسبت به عضويت در سايت آموزش مداوم جامعه پزشكي به آدرسWWW.ircme.ir  اقدام تا از زمان اجراي برنامه‌ها مطلع شوند.

بديهي است از اين پس صدور مجوز فعاليت دفتر كار و هر گونه فعاليت حرفه‌اي در اين خصوص منوط به ارائه امتياز آموزش مداوم جامعه پزشكي خواهد بود.

هم اكنون نسبت به عضويت در سامانه يكپارچه آموزش مداوم اقدام نماييد.