امــروز: شنبــه 1 آبان 00
کاربــران آنلاین: 1125
صفـحات عمـومی | مرکز آموزش مداوم اراک

آدرس :خیابان شهید شیرودی(خرم)،قبل از خیابان شهید قدوسی ،خوابگاه سابق حضرت معصومه (ع) ،مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اراک

ایمیل آکادمیک:modavem@arakmu.ac.ir

شماره تماس :32248083-086

همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 7:30الی14:30

شماره نمابر:34173639 - 086