امــروز: شنبــه 1 آبان 00
کاربــران آنلاین: 1111
صفـحات عمـومی | راه اندازی سرویس گفتگو داخلی جهت صدور گواهی نهایی وفرصت آموزش مداوم

تمدید گواهی نهایی مشمولین از طریق سرویس گفتگوی داخلی

طبق دستور اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی ، کلیه مشمولین آموزش مداوم کشور،اعم از گروه های پزشکی و پیراپزشکی ، از این پس بایستی جهت صدور یا تمدید گواهی  نهایی وفرصت (ویژه کرونا -کمیته ماده 6) فقط از طریق سامانه آموزش مداوم کشور (www.ircme.ir- بخش سرویس گفتگوی داخلی) ، درخواست خود را  در صورت امتیاز کامل گزینه گواهی نهایی ودر غیر اینصورت گواهی ویژه کرونا و یا ماده 6 را انتخاب وثبت نمایید . دفتر آموزش مداوم این دانشگاه  پس از دریافت  درخواست  متقاضی ،  نسبت به صدور گواهی نهایی اقدام می نماید و در اسرع وقت از  طریق سرویس گفتگوی داخلی به ایشان موضوع اطلاع داده خواهد شد.

از مراجعه حضوری به دفاتر آموزش مداوم دانشگاه ها  "جدا"خودداری نمایند.

فایل راهنمای استفاده از سرویس گفتگوی داخلی

086-32248083 شماره تماس ضروری